• محصول
ارم طب نور
۱۳۹۲/۱۲/۵

نقش کلیه در مهار دیابت

تنظیم گلوکز طی 3 روند جذب، ساخت و مصرف گلوکز صورت می گیرد. تولید گلوکز درون زاد به طور اولیه در کبد و طی گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز انجام می شود(85 درصداز تولید درون زاد). بسیار مهم است بدانیم گلوکونئوژنز مسئول 55 درصداز گلوکز آزاد شده طی دوره های گرسنگی است و در نتیجه تاثیر قابل توجهی بر میزان قند خون دارد.نقش کلیه در ساخت گلوکز اندوژن باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا تولید کلیوی گلوکز، 20 درصد از کل گلوکز اندوژن آزاد شده و نیز 40 درصداز گلوکز آزاد شده ثانویه به گلوکونئوژنز را شامل می شود. بنابراین کلیه نقش مهمی در ساخت گلوکز دارد.
دوگروه از ناقلان گلوکز روند انتقال گلوکز سلولی را تنظیم می کنند؛ گلوکزترانسپورترها که در بدن پخش هستند و سدیم-گلوکزکوترانسپورترها. بیش از 80 درصد مصرف گلوکز بدن در عضلات اتفاق می افتد. این بخش از گلوکز مستقیما برای تولید انرژی یا ذخیره سازی به شکل گلیکوژن به کار می رود. تحت تاثیر انسولین کبد گلوکز جذب شده را به شکل گلیکوژن ذخیره می کند. در شرایط طبیعی، بیشتر گلوکز فیلتر شده بازجذب می شود. هرگاه جذب گلوکز به بیشتر از 375 میلی گرم در دقیقه برسد، گلوکز در ادرار ترشح می شود زیرا غلظت آن بیش از قدرت بازجذب آن توسط سدیم-گلوکز کوترانسپورتر 2 است.
در بیشتر افراد غیردیابتیک، غلظت گلوکز هیچ گاه به بیشتر از توانایی کلیه در بازجذب گلوکز موجود نمی رسد اما در مبتلایان به دیابت،گلوکزاوری با سطح گلوکز بیشتر از 180 میلی گرم در دسی لیتر شایع است. نتیجه، افزایش ترشح ادراری گلوکز است که باعث کاهش سطح گلوکز خون می شود.


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.نام: *
پست الکترونیک:
تلفن همراه:
متن دیدگاه:*
لطفاً عبارت نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد نمایید.
بازگشت به دیابت در زنان